Tab for Home page 01

Thiết bị

Các thiết bị điện trong nhà được bật/ tắt trực tiếp bằng nút chạm cảm ứng, ngay tại App điều khiển nhà thông minh hoặc theo ngữ cảnh gia chủ cài đặt.

094.836.9191